Tjänster

Ständiga Förbättringar AB, erbjuder kompletta insatser och verktyg inom områdena:

KAIZEN-Ständiga förändringar till det bättre.   
Det är de små, men ständigt återkommande förbättringarna som ger effekt på lång sikt. Vi hjälper Er att ta ett helhetsgrepp över företaget genom att använda ett väldokumenterat tillvägagångssätt

Lean production
Lean production är en västerlänsk tolkningen av det Japanska Toyota production system (TPS). Grundfilosofin är att med kunden i centrum utforma och skapa ett resurssnålt och effektivt produktionssystem. Vilka verktyg som används för att leva upp till dessa mål varierar beroende på vilken verksamhet som bedrivs samt hur långt Företaget/organisationen kommit i förbättringsarbetet.

Förändringsledare

Kvalitetssäkring
Vi hjälper till med att kvalitetssäkra Er verksamhet.
Exempelvis genom att skapa förutsättningar för en certifiering enligt ISO 9001:2008.

Miljöstyrning
Vi hjälper till med att miljösäkra Er verksamhet, exempelvis genom att skapa förutsättningar för en certifiering enligt, EMAS, EU´s miljöstyrningssystem eller ISO 14001:2004 internationellt miljöledningssystem.

Arbetsmiljö-Systematiskt arbetsmiljöarbete
Vi erbjuder hjälp att uppfylla arbetarskyddsstyrelens föreskrift. AFS 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” samt arbetsmiljörevisioner.

Produktionsteknik
Projektstyrning, Flödeslayouter, arbetsplatsutformning mm.

Underhållsteknik  
Totalproduktivt underhåll (TPU), Problemlösningsteknik, Förebygga problem, CE-märkning