Vår affärsidé

 

Vår affärsidé:

KAIZEN-metodiken och Lean Production ligger till grund för arbetet, vilket bygger på att engagera alla medarbetare i utvecklingsarbetet.

Att erbjuda tjänster med inriktning på effektivitetshöjande åtgärder,
gällande Kvalitet, Leveransprecision, Ekonomi samt Personalutveckling.

Målgruppen är företag med anställd personal samt förvaltningar inom den offentliga sektorn.
Även utbildningsenheter såsom skolor och bildningsverksamhet erbjudes vår kompetens.KAIZEN